Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

 

A Milleniumpens.ro kizárólag vállalatoknak árul. Ay a magánszemély, mely rendelni szeretne termékeink közül, kérjük forduljon a www.MrGift.ro oldalhoz.

1.  Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

 

 Milleniumpens.ro : az S.C. SANDS PROMO KFT. romániai székhelyű gazdasági társaság (székhely: Bukarest, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6; Cégjegyzékszám: J26-211-2009, Adó szám Ro25161754

 

Eladó : az  Milleniumpens.ro oldalon feltüntetett  SANDS PROMO KFT

 

Ügyfél/Felhasználó : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához ; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: Ügyfélfiók vagy Saját fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében az  Milleniumpens.ro felhasználói fiókot hoz létre számára.

 

Vásárló: az az Ügyfél, aki az  Milleniumpens.ro oldalon rendelést adott le.

 

Saját fiók: az Ügyfél az  Milleniumpens.ro oldalon regisztráció útján felhasználói fiókot (a továbbiakban: Ügyfélfiók vagy Saját fiók) hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, az Ügyfélhez tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A Saját fiókából adhat le rendelést (vásárolhat az  Milleniumpens.ro. -n) az Ügyfél. A Saját fiók úgy is létrehozható, hogy a Felhasználó az  Milleniumpens.ro oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Felhasználóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le az  Milleniumpens.ro-n és a rendelés leadásával az  Milleniumpens.ro felhasználói fiókot hoz létre a Felhasználó számára az általa a rendelés leadásakor megadott adatokkal.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a rendelése(i ) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá az Ügyfél által az  Milleniumpens.ro-n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat (Kedvenceim) .

Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az  Milleniumpens.ro tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az  Milleniumpens.ro használatából kizárni.

Saját fiók létrehozására és az  Milleniumpens.ro-n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a Saját fiók létrehozása napján (az  Milleniumpens.ro-n történő vásárlás napján) betöltötte.

 

Kedvenceim – a Saját fiókon belül a Felhasználónak lehetősége van saját, általa összeállított, egyéni terméklistákat (a továbbiakban: Lista) létrehozni.

 

Lista –a Kedvenceim menü funkcionális része, melyhez a Felhasználó termékeket adhat, melyeket később lehetősége van a kosarába (a továbbiakban: Kosár) helyezni és megrendelni.
Lista kétféle lehet:
Nyilvános: A Felhasználó terméklistáját az  Milleniumpens.ro weboldalon – amennyiben az nyilvános- a többi felhasználó megtekintheti. Bárki megtekintheti az adott Felhasználó Listáját abban az esetben is, ha a lista megosztásra került valamelyik közösségi oldalon (Facebook, Twitter, Google+) a Felhasználó által. Nyilvános listáját a Felhasználó bármikor „nem nyilvánossá” teheti, ezt a módosítást a Saját fiók Kedvenceim menüjéből kezdeményezheti.
Nem nyilvános: a lista csak a felhasználói fiók tulajdonosa számára elérhető és látható. A listát a Felhasználó bármikor nyilvánossá teheti Saját fiókjának Kedvenceim menüjéből kezdeményezve a módosítást.

 

Weboldal – a www. Milleniumpens.ro tartomány és alárendelt tartományai (promóciós kampányok, nyereményjátékok okán és/vagy egyéb okból létrehozott aloldalak).

 

Termék – minden olyan az  Milleniumpens.ro vagy az  Milleniumpens.ro Marketplace partnere által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amelyet az Ügyfél az  Milleniumpens.ro oldalon megvásárolhat, azaz amelyre vonatkozóan az Ügyfél az  Milleniumpens.ro oldalon a rendelését leadhatja.

 

Promóciós kampány – adott, meghatározott termékkategóriába tartozó Termékek vagy az  Milleniumpens.ro-n található valamennyi termék kereskedelmi célú népszerűsítésére szolgál., amelyet az  Milleniumpens.ro szervez. A Kampány meghatározott ideig tart. A Kampány időtartama alatt a Kampányba tartozó termékek kedvezményes feltételekkel/áron vásárolhatók meg az  Milleniumpens.ro oldalon. Ezen termékek az Eladó számára rendelkezésre álló (korlátozott darabszámú) készlet erejéig vásárolhatók meg a kampányszabályzatban meghatározott feltételek szerint.

 

Szerződés – az Eladó és a tőle terméket az  Milleniumpens.ro oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

 

Tartalom:

 

- minden olyan adat és/vagy információ, amely a Weboldalon látható és elérhető, és/vagy amelyhez egy elektronikus kommunikációs eszköz (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet…stb.) használata segítségével hozzá lehet férni;
-  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
-  a Termékekkel és/vagy az Eladó által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;
-  a Termékekkel és/vagy az Eladóval partneri kapcsolatban levő harmadik fél (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) által egy adott időszakra vonatkozóan alkalmazott árakkal kapcsolatos adatok és információk;
-  az Eladóra vonatkozó és/vagy vele a Weboldalon kapcsolatba hozható adatok és információk.

 

Dokumentum – a jelen Általános Felhasználási feltételek.

 

Hírlevél –  elektronikus úton (e-mail, SMS) az  Milleniumpens.ro által a hírlevélre-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött üzenet, amely az  Milleniumpens.ro oldalt érintő változásokról/újdonságokról, az  Milleniumpens.ro-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról tájékoztat és nyújt információt.

 

Rendelés – Eladó és Vásárló között létrejövött olyan kommunikáció, amely révén a Vásárló a Weboldalon keresztül az Eladóval a Weboldalon található Termékek és/vagy Szolgáltatások valamelyikére vonatkozó vételi szándékát.

 

Megjegyzések – A Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi megjegyzés és/vagy leírás, az azok útmutató leírásában foglaltak szerint.

 

Értékelés – a terméket megvásárló Ügyfél által írt vélemény, amelyet a termékkek kapcsolatos saját tapasztalatai alapján ír, meghatározva, hogy a termék megfelel-e a gyártó által írt specifikációknak.

 

Minősítés –a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elégedettségét meghatározó értékelés a termékre vonatkozóan. A minősítés csillagok formájában történik, minden termék egy és öt csillag közötti értékelést kaphat. A minősítés szorosan összefügg a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló által az adott termékről írt értékeléssel..

 

Hozzászólás – vélemény, megjegyzés vagy kiegészítés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.
Kérdés –a Felhasználóhoz/Ügyfélhez/Vásárlóhoz intézett kérdés, amelynek célja, hogy bővebb információt kérjen az oldalon lévő termékről vagy szolgáltatásról.
Válasz – írásos formában közölt információ annak a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak, aki egy kérdést tett fel egy adott termék oldalán. Választ jelent az olyan magyarázat, amelyet egy Felhasználó/Ügyfél/Vásárló ad egy másik Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak ugyanannak a beszélgetésnek a keretében.

 

2.  A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

2.1. Egy Rendelésnek Weboldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.

 

2.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását.

 

2.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Rendelésben szereplő Termékek/Szolgáltatások mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa az Ügyfélfiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti, Ilyen esetben az Eladó az Ügyfél által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.

 

2.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is..

 

2.5. A jelen ÁFF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződés alapját képezi. A Szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a Termékhez tartozó jótállási jegy és az Eladó által kibocsátott számla.

 

3.  AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

 

3.1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az  Milleniumpens.ro fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az  Milleniumpens.ro-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az  Milleniumpens.ro Ügyfélszolgálatához fordulhat ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

 

3.2. Az Ügyfél az Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

 

3.3. Amennyiben egy adott internethálózatról az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, az  Milleniumpens.ro fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogatói Ügyfelek/Felhasználók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

 

3.4. Az  Milleniumpens.ro a Weboldalon információt közölhet az általa forgalmazott Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy az  Milleniumpens.ro oldalon forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás (azaz az  Milleniumpens.ro Marketplace partnere) által kínált és a készlet erejéig érvényes promóciókról.

 

3.5. A Weboldalon a Termékek és/vagy Szolgáltatások ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t.

 

3.6. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíjköteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

 

3.7. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek).A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

 

3.8. A Weboldalon feltüntetett Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják,

 

3.9. Egy Rendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól az  Milleniumpens.ro az általa megvásárolt Termék/Szolgáltatást értékelését kérheti, a részére az Ügyfélfiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes.

 

4.  MEGBÍZÁS

 

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 

  1.  SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG

 

5.1. A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, stilizált szemléltetőket, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, multimédia szövegeket és/vagy tartalmat. Mindez kifejezetten az  Milleniumpens.ro tulajdonát képezi és az  Milleniumpens.ro fenntartja ezzel kapcsolatosan minden jogát.

 

5.2. Az Ügyfél/Vásárló nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, valamihez csatolni, kiállítani, beiktatni az  Milleniumpens.ro által eredetileg kívánttól eltérő bármely más kontextusba,helyezni, továbbá nem jogosult a Tartalmat a Weboldalon kívül használni, az  Milleniumpens.ro Tartalom feletti szellemi tulajdonjogát igazoló jeleket eltávolítani, valamint nem jogosult részt venni a Tartalom másolásával, módosításával vagy kitűzésével megvalósított anyagok átküldésében, eladásában, terjesztésében, kizárólag az  Milleniumpens.ro kifejezett módon tett írásos beleegyezésével.
5.3. Bármely Tartalom, amelyhez az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik..
5.4. Az Ügyfél/Vásárló egy Tartalmat vagy annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából és nem kereskedelmi/üzleti célból másolhat le, küldhet át és/vagy használhat fel, és kizárólag akkor, ha ez nem ellenkezik a jelen ÁFF előírásaival.
5.5. Amennyiben az  Milleniumpens.ro egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodást követően az abban meghatározott tartalommal használati jogot, ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e használati jog csakis megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, csakis annak vagy azoknak a weboldalon létezése alatti időszakra vagy az megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.
5.6. Az Ügyfélhez vagy Vásárló részre bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az  Milleniumpens.ro szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító  Milleniumpens.ro alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.
5.7. Tilos a Tartalom használata a jelen ÁFF-ben vagy az azt kísérő felhasználási megállapodásban – amennyiben létezik ilyen – kifejezetten megengedettektől eltérő céllal.

 

6. RENDELÉS

 

6.1. Az  Milleniumpens.ro weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott termék(ek)et/szolgáltatás(oka)t a kosárba helyezi. A termék(ek)/szolgáltatás(ok) kosárba helyezése nem jelenti azok automatikus lefoglalását, továbbá amennyiben nem történik meg a megrendelés véglegesítése az Ügyfél által, úgy a megrendelés nem kerül rögzítésre és teljesítésre.

A kosárba helyezést követően a termék(ek)/szolgáltatás(ok) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktár készlet áll az  Milleniumpens.ro rendelkezésére.

 

6.2 A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok, a rögzítés napján a valóságnak megfelelnek, és a rendelés teljesítéséhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

 

6.3 A rendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

 

6.4 Az Eladó semmisnek nyilváníthatja a Vásárló Rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

 

6.4.1 Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi.

 

6.4.2 Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

 

6.4.3 A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését

 

6.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapjánaz Ügyfélnek(amennyiben Fogyasztó) lehetősége van a szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget az  Milleniumpens.ro a termék átvételétől számított 30 napon belül biztosítja az Ügyfelek számára. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Vásárló időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy az Eladó vállalja, hogy a Vásárló értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti a termék vételárát. Az elállás részletese feltételeit a Weboldalon közzétett tájékoztató tartalmazza.

 

Az  Milleniumpens.ro a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

 

6.5.1.Ha a Vásárló a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

 

6.5.2 Ha a Vásárló a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

 

6.6. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles a leghamarabb (a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően, a termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

 

6.7 Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek)/Szolgáltatás(ok) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

 

6.8. 6.8 A www. Milleniumpens.ro weboldalt a romániai székhelyű S.C. SANDS PROMO KFT. gazdasági társaság üzemelteti. Egyes, az oldalról történő vásárlás (megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló(mint Címzett) kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárló felel.

Az EKAER számnak a www. Milleniumpens.ro részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a www. Milleniumpens.ro telefonos ügyfélszolgálatával.

 

  1.  TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

 

  1.          7.1. A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek az alábbiak:

a) a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;

h) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

i) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

j) az  Milleniumpens.ro oldalának releváns felületén meghatározott egyéb termékek/esetek tekintetében.

 

8. TITOKTARTÁS

 

8.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli.

 

8.2. A Vásárló/Ügyfél a Rendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

 

8.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogát. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-okat vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

 

8.4. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy az  Milleniumpens.ro-on Ügyfélfiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül az  Milleniumpens.ro adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul,, hogy harmadik felek, éspedig az  Milleniumpens.ro partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, szerviz (Depanero S.R.L); ; más társaságok, amelyekkel az  Milleniumpens.ro a Termékek és/vagy Szolgáltatások vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni, stb.

 

  1.  HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS

 

9.1. Amikor egy Ügyfél a Weboldalon regisztrál, lehetősége van feliratkozni az  Milleniumpens.ro hírlevél szolgáltatására.

 

9.2. Az Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a Hírlevelek fogadásáról a hírlevelekben erre szolgáló linkre kattintva vagy a (1) 700 8880 telefonszám hívásával;

 

  1.  SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

 

10.1. A www. Milleniumpens.ro weboldalon szereplő termékek és szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t

 

10.2. Az Eladó előlegszámlát (proforma) állít ki azon megrendelések esetében, ahol a Vásárló fizetési módként banki átutalást, vagy online bankkártyás fizetést jelölt meg. A Vásárló a megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal, kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az Eladó a megrendelést törölheti a rendszeréből. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az  Milleniumpens.ro-gal szemben

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Rendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

 

10.3 Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek/Szolgáltatások vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

 

10.4 Az  Milleniumpens.ro által, a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Ügyfél Ügyfélfiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában is elküldésre kerül az Ügyfélfiókban megadott e-mail címre. Az ebben a pontban részletezett eljárás csak azon Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket az  Milleniumpens.ro forgalmaz és értékesít.

 

10.5 A Vásárló minden esetben köteles a Ügyfélfiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa az Ügyfél rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

 

10.6 Amennyiben a regisztrált fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja az  Milleniumpens.ro ügyfélszolgálatát.

 

11.  SZÁLLÍTÁS

 

11.1 Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által megadott szállítási címre eljuttatja.

 

11.2 Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

 

11.3 Az Eladó a szállítást csak magyarországi címre vállalja.

 

11.4 A Termékek/Szolgáltatások szállításával kapcsolatos részletek – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – nem képezik az Eladó szerződéses kötelezettségét. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez, a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatások bármely módon történő nem teljesülése esetén.

 

11.5. A Vásárló a Termék szállítását Pick-Pack Pontra is kérheti.

 

12. GARANCIA

 

12.1. Minden  Milleniumpens.ro által értékesített Termék garanciával rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi politikáinak megfelelően. A Termékek újak (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolásban vannak és az egyes gyártók külön engedélyezett forrásaiból származnak.

 

12.2. Az  Milleniumpens.ro által értékesített és leszállított Termékek esetében a jótállási jegyeket a Depanero S.R.L., az  Milleniumpens.ro szerviz-partnere bocsátja ki. A Depanero S.R.L. által kibocsátott jótállási jegyek esetében “Pick-up & Return” szolgáltatást kínálunk, a Termékeket ingyenesen átvételét és kiszállítását jelenti.

 

12.3. Az  Milleniumpens.ro által értékesített és szállított Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely garanciával rendelkezik, egy külön jótállási jegyet kap, amelyen feltüntetik a szervizközpont elérhetőségét, ahol a garancia ideje alatt biztosítják a termék javítását. Az  Milleniumpens.ro-on keresztül az  Milleniumpens.ro Marketplace partnereitől vásárolt Termékek garanciáját az adott Termék jótállási jegyén feltüntetett engedélyezett szerviz vagy az Eladó biztosítja.

 

12.4. A Rendelésben szereplő azon Termékekre, amelyek a Depanero S.R.L., azaz az  Milleniumpens.ro szerviz-partnere által kibocsátott jótállási jegy alapján részesülnek garanciában, az  Milleniumpens.ro elérhetővé teszi ezeket a Jótállási jegyeket elektronikus formátumban is, a Termék jótállási jegyét a Vásárló Ügyfélfiókjában elérhetővé téve vagy e-mailen küldi el a Vásárló által a saját Ügyfélfiókjában megadott e-mail címre.

 

12.5. Annak érdekében, hogy a Rendeléshez tartozó jótállási jegy a Vásárló részére továbbításra kerüljön, a Vásárló köteles frissíteni a saját Ügyfélfiókjában szereplő adatokat, és a minden Rendelés esetén köteles ellenőrizni az információkat és dokumentumokat.

Abban az esetben, ha ezek az információk több mint 48 (negyvennyolc) órán át nem érhetők el az Ügyfél Ügyfélfiókjában, kérjük, értesítsen erről a következő e-mail címen: panasz@ Milleniumpens.ro.

 

12.6. Amennyiben hiányzik egy Termék jótállási jegye, azt jelezni kell az áru átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül az panasz@ Milleniumpens.ro címre.  Milleniumpens.ro fenntartja a jogot, hogy a később előterjesztett jelzéseket nem veszi figyelembe.

 

13. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

 

A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette Termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).

 

14. FELELŐSSÉG

 

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek és Szolgáltatások használatából származnak azoknak a Vásárló részére történő átadása után . Eladó nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

 

 15.  ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK FELTÖLTÉSE

 

15.1 Az Értékelések, Hozzászólások, Kérdések és Válaszok feltöltése az ”Ügyfelek kérdései és válaszai” és az ”Értékelések” szekcióban történik a Felhasználók által. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a termék tulajdonságaival, vagy ennek használatával kapcsolatosak.

 

15.2 Az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva vagy lefordítva a SANDS PROMO KFT, mint a www. Milleniumpens.ro weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.

 

15.3 Az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés/Hozzászólás/Kérdés/Válasz megíráskor ezeket betartja:

 

- a Felhasználó kizárólag a termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása kerülendő.

- az írásbeli megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képet ez alól azon technikai jellegű kifejezések, szakszavak használata, amely a gyakori használatuk miatt a köznyelvben elterjedt

- kerülni kell azokat a megfogalmazásokat, nyilatkozatokat, amelyek gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmasak, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozások megadása sem megengedett

- a Felhasználónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a felöltendő információkat a megfelelő kategóriába kívánja közzétenni

- a Felhasználó köteles megbizonyosodni arról, hogy a közzétenni kívánt információk valósak, helyesek, nem tartalmaznak megtévesztő információkat, nem sértik mások jogait (például szerzői jog).

- a szolgáltatás csak arra használható, hogy a Felhasználó bővebb információt kérjen vagy közöljön egy termékről vagy szolgáltatásról. A szolgáltatás használata során más cégek, termékek reklámozása nem megengedett

- személyes adatok közzététele és kérése nem megengedett

- az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségének közzététele tilos

- a szolgáltatás a többi Felhasználó tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható. Erre a célra az Eladó külön, dedikált Ügyfélszolgálatot tart fent, amelynek elérhetőségei megtalálhatóak a www. Milleniumpens.roweboldalon.

 

15.4 Az értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott termékkel kapcsolatos minősítést is hozzárendel. Az értékelések a hozzájuk tartozó minősítésekkel együtt befolyásolják a termék általános minősítését számokban kifejezve, amely zárójelben található a termék megnevezése alatt. Ezáltal egy pozitív minősítés emeli, egy negatív minősítés pedig csökkenti a termék általános minősítését.

 

15.5 Azon Felhasználóknak, akik képeket illetve videókat is feltöltenek az értékelésükkel együtt, a következő szabályokat kell betartaniuk:

- a feltöltött fájlok azon termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell, hogy tartalmazzanak, amelyről az értékelést írták, figyelembe véve a szerzői jogokat

- a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy bármilyen olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció vagy politikai preferencia miatt.

- a feltöltött videó nem sértheti mások személyiségi jogait

- a videó nem tartalmazhat olyan elérhetőséget, vízjelet, amely kapcsolatba hozható az Eladó tevékenységével megegyező weboldalakkal, vállalkozásokkal

 

15.6 Amennyiben egy Értékelést/Hozzászólást/Kérdést/Választ a Felhasználó szubjektív okból kifolyólag nem érez helytállónak, és ezt jelzi az Eladó részére, úgy az megvizsgálja, hogy a kifogásolt tartalom szabálysértő-e a Felhasználási Feltételeket figyelembe véve.

 

15.7 Abban az esetben, ha az Eladó megállapítja, hogy többszörösen megszegték a Felhasználási Feltételeket, fenntartja a jogot, hogy felfüggessze a Felhasználó jogát az Értékelések/Hozzászólások/Kérdések/Válaszok feltöltésére vonatkozóan.

 

15.8 A megvásárolt termékkel/szolgáltatással vagy a megrendeléssel kapcsolatos panaszok kezelésére az Eladó, erre a célra dedikált Ügyfélszolgálatot üzemeltetet, amelynek elérhetőségeit a www. Milleniumpens.ro weboldalon közzéteszi.

 

16.  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

16.1. Az  Milleniumpens.ro nyilvántartási száma Személyes Adat Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásában: 6606.

 

16.2. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény (román törvény) előírásainak megfelelően az  Milleniumpens.ro köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ügyfelek a a rendelés során megadtak.

 

16.3. Az adatkezelés célja: az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a saját Regisztrációs oldaluk(Ügyfélfiókjuk) státuszáról, a Vásárlók tájékoztatása a Rendelés folyamatáról és állapotáról, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

 

16.4. A Vásárló azzal, hogy a regisztráláskor és/vagy a Rendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Személyes Adat-Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásába 6606 számmal bejegyzett  Milleniumpens.ro adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az  Milleniumpens.ro, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, területi és/vagy időbeni korlátozások nélkül visszavonásig, az  Milleniumpens.ro, annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei gyakorlására és/vagy lebonyolítására, de nem csak ezekre korlátozódva: kereskedelmi tevékenységek, a termékeket és szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing-, reklám-, média-, adminisztráció-, fejlesztési-, piackutatási-, statisztikai tevékenységek, az értékesítések és a fogyasztó viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése. Ugyanakkor a Vásárló kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az  Milleniumpens.ro ezeket a személyes adatokat továbbítsa mind társvállalatai, mind pedig más belföldi vagy külföldi entitás/entitások számára.

 

16.5. A jelen ÁFF. elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak  Milleniumpens.ro által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférési jog, az adatokba való betekintési jog, a kifogásolási jog, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény szerint garantált jogok megsértése esetében.

 

16.6. A S.C. SANDS PROMO KFT. részére címzett, a Marosvásárhelz, Cisnadie utca 2 szám,   címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján ingyenesen igényelheti egy évre szólóan, hogy értesítsék a személyes adatai kezelését és feldolgozását illetően.

 

16.7. A S.C. SANDS PROMO KFT. részére címzett, a Marosvásárhelz, Cisnadie utca 2 szám,  , Románia címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján élhet az adatokat illető rendelkezés jogával az alábbi esetekben:

 

16.7.1. azon adatok kijavítását, frissítését, zárolását vagy törlését kérheti , amelyek feldolgozása nem felel meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvény előírásainak, különös tekintettel a hiányos és pontatlan adatokra;

 

16.7.2. Anonim adatokká való átalakítását kérheti azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001 számú törvényelőírásainak;

 

16.7.3. azon harmadik felek értesítését kérheti, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez aránytalanul nagy erőfeszítést az ezáltal védett törvényes érdekhez viszonyítva;

 

16.8. z  Milleniumpens.ro továbbíthatja a Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – más olyan társaságoknak, amelyekkel partneri viszonyban van, de csakis az azokkal kötött titoktartási megállapodás alapján, amellyel azok garantálják, hogy ezeket az adatokat biztonságban kezelik és a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: szerviz (Depanero S.R.L), marketing szolgáltatók, gyorsposta, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel az  Milleniumpens.ro a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

 

16.10. A Vásárló személyes adatai az hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára is továbbíthatók és továbbítandók a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között, amennyiben az adott hatóság, bíróság, ügyészség hivatalos megkeresést küld  Milleniumpens.ro részére.

 

17. VIS MAIOR

 

17.1. e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem kontrollálható, és/vagy olyan, az  Milleniumpens.ro-ot ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi  Milleniumpens.ro számára a jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését;

 

17.2. A felek ( Milleniumpens.ro és Ügyfél) egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek elmulasztásáért abban az esetben, ha a határidőben teljesítés és/vagy megfelelő teljesítés mulasztását teljes mértékben vagy részben vis maior eredményezi.

 

17.3.  Amennyiben a keletkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az esemény nem szűnik meg, mindkét félnek jogában áll értesíteni a másik felet a Szerződés megszűnéséről anélkül, hogy bármelyik fél egyéb kártérítést igényelhetne a másik féltől.

 

 

sferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

12. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul nu va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

13. FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

14. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

15. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.